Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam làm việc với Hội Khoa học công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST)