Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự Hội nghị CANSO Châu Á Thái Bình Dương 2016