Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hàng không Singapore