Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác