Triển khai áp dụng phương án phân chia phân khu kiểm soát mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất