Triển khai công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư sân bay Sao Vàng (Thanh Hóa)