Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay khai giảng khóa đào tạo cấp CCCM nhân viên Thông báo hiệp đồng bay năm 2022