Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay khai giảng khóa đào tạo nhân viên Khí tượng hàng không