Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức đào tạo khóa Kíp trưởng không lưu