Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức dự giờ và lấy ý kiến phản hồi của học viên