Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức khóa đào tạo cấp chứng chỉ Huấn luyện viên không lưu