Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam