Trung tâm Khí tượng hàng không hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm Nhâm Dần 2022