Trung tâm Khí tượng Hàng không triển khai thực hiện các quy trình chuyên môn mới cải tiến tại Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài