Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Khí tượng thế giới