Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức tổng kết công tác chuyên môn và bình giảng thời tiết quý I năm 2023