Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác hiệp đồng, thông báo bay tại Sư đoàn Không quân F371