Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về Môi trường năm 2023