Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức khóa huấn luyện thi năng định