Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I tổ chức làm việc, thống nhất phương thức kiểm soát khai thác tần số tại Cảng HKQT Nội Bài.