Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập đơn vị