Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Giao lưu, gặp mặt nhân ngày Không báo Thế giới 15/5