Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2016