Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015