Tự vệ VATM tham gia Hội thao Quốc phòng Dân quân tự vệ quận Long Biên năm 2020