VATM: 30 cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu truyền thống 30 năm Quản lý bay