VATM ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng dịch vụ điều hành bay và đảm bảo an toàn trong dịp lễ Tết