VATM chào mừng kỷ niệm Ngày Kiểm soát viên không lưu quốc tế