VATM: Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19