VATM: Chuyển đổi thành công phương thức bay mới tại Nội Bài