VATM: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng công ty