VATM: Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không