VATM: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc