VATM: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư