VATM: Công tác chuyển đổi đưa sân bay Điện Biên vào khai thác trở lại