VATM đăng cai tổ chức Hội nghị CANSO khu vực châu Á - Thái Bình Dương