VATM: Điều hành bay An toàn - Điều hòa - Hiệu quả cho 600.000 chuyến bay trong năm 2015