VATM: Điều hành bay dịp Tết Đinh Dậu tăng cao nhất từ trước đến nay