VATM: Dự hội nghị triển khai đường hàng không song song RNAV5 trục Bắc-Nam