VATM được vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - ASEAN 2020”