VATM: Hội thảo Phương thức bay mới áp dụng tại khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài