VATM: Khai giảng Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đầu thầu qua mạng