VATM: Khai giảng Khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên Tìm kiếm cứu nạn Hàng không - Khóa I