VATM: Khai giảng khóa học Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp trung