VATM: Khai giảng khóa học “Giám sát thi công xây dựng công trình”.