VATM: Khai giảng khóa I đào tạo nghiệp vụ sư phạm và Huấn luyện viên