VATM: Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính K50