VATM: Khai mạc "Tuần lễ Huấn luyện tự vệ năm 2015"