VATM: Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên khu vực phía Bắc năm 2016