VATM: Khám sức khỏe định kỳ và chuyên khoa nữ cho cán bộ, nhân viên khu vực phía Bắc năm 2019